Opravné prostředky k získání zpětného hlasu: co to je?

'.

Dysfonie je často a ochotně identifikována s chrapotem (takzvaný chraplavý hlas, přesněji xerofonie); takové překrytí významu však není zcela správné, protože změny hlasu - kromě chrapotu - mohou také zahrnovat:

  • Celková absence hlasu (v tomto případě je konkrétním výrazem pro označení této podmínky „afonie“);
  • L "únava nebo slabost hlasu (v podobných situacích mluvíme o" phonoasthenia ");
  • Nestabilita hlasu (chvějící se hlas vnímaný jako vibrace nebo ve skutečnosti třes);
  • Šeptaný nebo aspirovaný hlas.
Tagy:  přísady do jídla cvičení-pilates kosmetologie